Familie + Konfirmant

40 images Created 30 Nov 2015

Det settes av ca 1 time til fotograferingen, og prisen gjelder inntil 5 personer. Utover dette beregnes ett tillegg på kr 500,- om ikke annet er avtalt. Dette for at vi da må sette av mer tid, for å rekke flest mulig kombinasjoner.
View: 100 | All